Nowości
Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu : sztuka sakralna
Józef Mroszczak
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Roman Siwulak : w obecności obrazu = in the presence of the image
Świat do zaprojektowania