New items
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
Ursula von Rydingsvard : tylko sztuka = nothing but art
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski
Wanna z kolumnadą : reportaże o polskiej przestrzeni