New items
Clifford Ross : Sightlines
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
Karol Plicka
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201