Nowości
Wiesław Bieńkuński : grafika, malarstwo, rysunek, techniki własne i kombinowane
Nicholas Nixon : Closing the Distance
Andrzej Zwierzchowski
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism
Kobiety Fotonu