New items
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997
Artystka : Anna Bilińska 1854-1893
Art in Renaissance Italy 1350-1500
Contemporary stone sculpture : aesthetics, methods, appreciation
Dziewczyny : moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku