New items
Lekcja : Bogdan Marszeniuk : wystawa czasowa, 05.11.2021-02.01.2022
Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później = Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later
Historie filmu awangardowego : od dadaizmu do postinternetu
Słownik ukrainizmów : interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy = Slovnik ukraïnìzmìv : ìnterpretacìâ pol's'kih ta ukraïns'kih ìlûstratorìv : Art Studio Agrafka, Bovska, Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy, Paweł Szlotawa : 12.05-24.07.2022 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Re:Medium ul. Piotrkowska 113 = Mìs'ka Galereâ Mistectv u Lodzì Galereâ Re:Medìum vul. P'otrkovs'ka 113
Punkt i linia a płaszczyzna : przyczynek do analizy elementów malarskich