Nowości
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Sztuka i przyjaciele : pisma wybrane Danuty Wróblewskiej
Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy = Almost nobody believes Kosałka Jerzy lives
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Potencja : słownik symboli = Potency : a glossary of symbols