New items
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie