New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Robots : the 500-year quest to make machines human
essential Joseph Beuys
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska