New items
Art and China after 1989 : theater of the world
Sztuka wczesnochrześcijańska
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Opt Art : from mathematical optimization to visual design