New items
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi : 10 yıl 2011-2020 = Istanbul Rotary Art Award Competition and Exhibition : 10 years 2011-2020
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Andrzej Zwierzchowski : malarstwo : listopad 1980