New items
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Vermeer : maska nieśmiertelnego
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Kierunek zwiedzania
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016