New items
Krzysztof Pruszkowski - Katastrofy : Warszawa-Berlin-Paris
Odszkolnić Akademię
Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka
Literkolekcja
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation