Nowości
Kroniki z młodości
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Inne nō
Agnieszka Cieślińska : bestiary = Ag̀nêška Cêslìnsʹka : bestìarìj : 07/11 - 29/11/2019 : L'viv'ska nacíonal'na galereâ mistectv ímeni B. G. Voznic'kogo