Nowości
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Tony Cragg : rzeźby i prace na papierze = sculptures and works on paper
Colour in Art
Triumf typografii : kultura, komunikacja, nowe media
Textile Landscape : Painting With Cloth in Mixed Media