New items
JoJo6251 : Hirohiko Araki's World
Choroba jako źródło sztuki : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 28.04-11.08.2019
Postprodukcja : kultura jako scenariusz - jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat
Ireneusz Walczak : Narkoza i euforia = Narcosis and euphoria : 2019-1988
Towards the Bauhaus