New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Blitt
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],
Between science and art : Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art
Barbara Takenaga