New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Art of Contemporary China
Berezowska : nagość dla wszystkich
Choroba jako metafora : AIDS i jego metafory
Kazimir Malevič : kiïvsʹkij aspekt = Kazimir Malevich : Kyiv Aspect