New items
Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu : sztuka suiseki i jej zastosowanie w sztuce bonsai
Poster and New Media : A Visual Language of Advertising Graphics : Monograph
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)
Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation