New items
Pracownia Rysunku i Malarstwa - 1.04 na Wydziale Scenografii = Studio of Drawing and Painting - 1.04 at the Faculty of Stage Dsign
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Hołd dla ziemi
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie - Wzornictwo i Moda = Faculty of Design Academy of Fine Arts in Warsaw - Design and Fashion