Nowości
Historia muzyki
Tradycja i współczesność fotografii polskiej : fotografia w realizacjach multimedialnych : Prażmowski, Stanny, Pyrlik, Tomaszczuk
Modigliani
Art and China after 1989 : theater of the world
Robots : the 500-year quest to make machines human