Nowości
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Malevič : avtobìografìčnì zapiski 1918-1933
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Berezowska : nagość dla wszystkich