Nowości
Historie filmu awangardowego : od dadaizmu do postinternetu
Mirosław Bałka : Pracownia Działań Przestrzennych, Wydział Sztuki Mediów = Studio of Spatial Activities Faculty of Media Art
Antoni Rząsa : rzeźba = sculpture
Seurat's Circus Sideshow
Hodegetrie Krakowskie. 3,