New items
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Jej nieruchomość - krajobraz
Radości zwykłych ludzi : Galeria aTAK, Warszawa, 1 X - 4 XII 2021 = Life's little pleasures : aTAK Gallery, Warsaw
Angus Taylor : Mind Through Materials