New items
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Johannes Itten : Catalogue Raisonné. Vol. 1,
Design jako program : programowanie i projektowanie graficzne
Protection of historical monuments and their conservation