New items
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Zbiok Czajkowski
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Protection of historical monuments and their conservation