New items
Fotoesej : (nie)widoki cudzego cierpienia
Własnym głosem : herstorie aborcyjne
Reguła i intuicja : o rozwadze i spontaniczności projektowania
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Piotr Wójtowicz : obrazy z literą A + aneks = Piotr Wójtowicz : pictures with the letter A + appendix