New items
Władysław Strzemiński : zawsze w awangardzie : rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917
Dorota Grynczel : twórczość
Street Fonts : graffiti alphabets from around the world
Smart product design
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],