New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Józef Mroszczak : plakaty = posters
Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia
W(o)toczeniu = In/on turning (surroundings)
Lygia Pape : The Skin of All