New items
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego a potrzeby duchowe współczesnego człowieka, doświadczenia historyczne i nowe formy charakterystyczne dla XX i XXI wieku, na podstawie polskich realizacji oraz własnych doświadczeń projektowych i realizacji
Siła rzemiosła : od pasji do mistrzostwa