New items
values and valuation of modern and contemporary visual art : the role of reflective practice - the collection of the Muzeum Sztuki in Łódź (1931-2018)
Angus Taylor : Mind Through Materials
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Dama z Elche : w kręgu sztuki hiszpańskiej