New items
Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm
Dzieci światła : 10. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2018 = Children of the light : The 10th Curated Exhibition of Bielska Jesień 2018
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Paper : material, medium and magic