New items
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
Uwagi ku definicji kultury
Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi : od instytucji kultury do biznesu
Uwagi o barwach