Nowości
Adam Roman
Agnieszka Cieślińska : bestiary = Ag̀nêška Cêslìnsʹka : bestìarìj : 07/11 - 29/11/2019 : L'viv'ska nacíonal'na galereâ mistectv ímeni B. G. Voznic'kogo
Dorośli do sztuki : 2022
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Dźwięk w pozamuzycznych działaniach artystycznych