Nowości
Stanley Kubrick archives
Fotoesej : (nie)widoki cudzego cierpienia
Affinities: A Journey Through Images From The Public Domain Review : With Over 500 Illustrations
Samia Halaby : Centers of Energy
Czas jest najprostszą rzeczą : Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz : Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 8 kwietnia-17 lipca 2022 r