New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych
Mateusz Choróbski - Czego nie zrobili barbarzyńcy = What the barbarians did not do
Agnes Pelton : Desert Transcendentalist
Atlas grzybów