Nowości
Art of Polish Poster
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie