Nowości
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Jacek Jagielski : resume*
Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Glauer : Marius Glauer