Nowości
Arno Rink : Ich male!
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Innowacje : 1999-2009 : Ericsson i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie : jubileuszowa wystawa Galerii Ericsson, Warszawa 2009