New items
Mieczysław Wasilewski : plakat &
Atlas albo Radosna wiedza podszyta niepokojem
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Z każdej strony : rozmowy o polskim komiksie
Pole bitwy : Paweł Baśnik, Piotr Bujak, Maciej Cholewa, Katarzyna Górna, Karolina Jarzębak, Robert Kuśmirowski, Nikita Krzyżanowska, Kasper Lecnim, Jan Możdżyński, Dominika Olszowy, Liliana Piskorska, Irmina Rusicka, Mikołaj Sobczak, Stach Szumski