New items
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture
Zrobię serce
Nad rzeką, której nie ma : Teresa Gierzyńska oraz Edward Dwurnik, Dorota Gierzyńska, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Daniel Wnuk
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku