New items
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby
Russian Avant-Garde : pioneers and direct descendants
Grafika Wojciecha Weissa : techniki artystyczne, monotypie, grafika użytkowa : katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, październik 1975
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Malarstwo radykalne = Radical painting : Tomasz Milanowski, Sławomir Ratajski