Nowości
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa
Łódź Kaliska : parada wieszczów = the prophet's parade
Nie każ mi myśleć! : o życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych
Adobe Premiere Pro CC : oficjalny podręcznik
Dutch Graphic Design