New items
Roger the Rat
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers