Nowości
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Bruce Nauman
Shape of Living : Max Seibald
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion