Nowości
Odkryj Polskę na nowo : unijne projekty w kulturze = Discover Poland anew : EU projects in culture
Pomiędzy grafiką a obrazem wirtualnym = Between printmaking and digital image
Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego = Techniques and methods for the acquisition of three-dimensional images
Męska rzecz
Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka