Nowości
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Techniki malarskie caravaggionistów : badania obrazów z polskich zbiorów muzealnych
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
I see a city : Todd Webb's New York
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw