New items
David Hockney photographs
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement
Rzeźba dzisiaj 3 : sztuka i natura : parki rzeźby = Sculpture today 3 : art and nature : sculpture parks
Marian Wimmer : przestrzeń jako tworzywo sztuki
Design i moda w przedwojennej Polsce