Nowości
Odszkolnić Akademię
Fotoesej : (nie)widoki cudzego cierpienia
Smart Spaces : Storage at Home
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
Na drugim planie : ukryte w ołtarzu Wita Stwosza