New items
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Twarz, brzuch, głowa : memuar graficzny
Dzieła sztuki Banku Pekao S.A
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Wiesław Jurkowski : malarz, grafik, scenograf